Ceny se vždy odvíjí od požadavků klienta, dle rozsahu poskytovaných služeb, počtu zpracovávaných dokladů, připravenosti dokladů, náročnosti účetních operací, atd.