U nových zákazníků provádíme informační audit IT vybavení a technologií a nabízíme  optimální řešení, jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska efektivity investic vynaložených na IT. V průběhu roku provádíme audit IT stávajícím klientům a na základě jeho výsledků navrhujeme možná vylepšení.