Snažíme se s klienty navázat trvalý vztah a úplně převzít péči o veškerá klientská IT zařízení. Rozsah a podmínky vztahu jsou podloženy smluvně. Cílem vztahu je optimalizace celého prostředí IT, což zahrnuje prověrky provozu stanicových i serverových systémů, popřípadě jejich úpravu a průběžnou preventivní údržbu. Na základě informací o hardwarovém a softwarovém vybavení a potřebách klienta vypracujeme zprávu o zjištěných nedostatcích a plán opatření na jejich odstranění