Převezmeme plnou zodpovědnost za běžný provoz veškeré výpočetní techniky zákazníka. Jedná se tedy o zajištění funkčnosti běžného technického vybavení - hardware a software, počítačové sítě a případně i připojení k Internetu.

Navrhujeme a následně realizujeme datové sítě a to jak metalické nebo optické tak i bezdrátové. Samozřejmostí celé sítě jsou i aktivní prvky. Na vyžádání provádíme certifikované měření datových rozvodů zakončené protokolem.

Srdcem každé firemní sítě jsou servery. Snahou je vždy zákazníkům dodávat pouze to co potřebují, a proto mají na serverech, jen to co je pro chod jejich společností důležité. Preferujeme individuální přístup ke každému. Neustále sledujeme aktuální dění a trendy ve světě IT a snažíme se na ně reagovat.

Snažíme se s klienty navázat trvalý vztah a úplně převzít péči o veškerá klientská IT zařízení. Rozsah a podmínky vztahu jsou podloženy smluvně. Cílem vztahu je optimalizace celého prostředí IT, což zahrnuje prověrky provozu stanicových i serverových systémů, popřípadě jejich úpravu a průběžnou preventivní údržbu. Na základě informací o hardwarovém a softwarovém vybavení a potřebách klienta vypracujeme zprávu o zjištěných nedostatcích a plán opatření na jejich odstranění

U nových zákazníků provádíme informační audit IT vybavení a technologií a nabízíme  optimální řešení, jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska efektivity investic vynaložených na IT. V průběhu roku provádíme audit IT stávajícím klientům a na základě jeho výsledků navrhujeme možná vylepšení.

Instalace operačních systémů a aplikací, vzdálená správa, opravy výpočetní techniky a další.

Dbáme na to, aby citlivá data byla dostupná pouze pro vybrané osoby. Umíme šifrovat data jak na přenosných médiích – flash disky, CD, DVD, tak na pevných discích notebooků, stolních počítačů nebo serverů.